ul. Grota-Roweckiego 100
52-232 Wrocław PL
poniedziałek - piątek
7:00 - 18:00
Masz pytania?
+48 693 237 213

Kominy stalowe przemysłowe

Kominy stalowe to jedne z najpopularniejszych obiektów tego typu. Służą do odprowadzania spalin, dymu, pyłów i gazów powstałych w wyniku procesów technologicznych odbywających się w różnego rodzaju obiektach przemysłowych, tj. zakłady ciepłownicze, chemiczne, utylizacyjne, przetwórcze, rafinerie, kotłownie, szpitale itp. Ich popularność związana jest ze zmianami w technologii, która nie opierała się już na energii pozyskiwanej z pary, otrzymywanej przy spalaniu węgla, a na maszynach napędzanych prądem elektrycznym. Ich duża popularność wynika również z tego, że wznosi się je stosunkowo szybko, koszty budowy są proporcjonalnie niższe, niż w przypadku np. kominów ceglanych, ale przede wszystkim, materiały, z których je wykonano, posiadają dużą odporność na niepożądane działanie odprowadzanych gazów. Nie bez znaczenia jest także fakt, że konserwacja i ewentualne naprawy kominów stalowych przemysłowych, są wykonywane szybciej i generują mniejsze koszty. Kominy stalowe mogą być częścią większej infrastruktury, przylegać — być kotwione do innych obiektów bądź też mogą stanowić obiekt samodzielny. Niektóre kominy stalowe wbudowane są w wieże kratowe, inne posiadają odciągi lub podpory. Odciągi to najczęściej odpowiednio dobrane i zamocowane liny stalowe, które zapewniają właściwą sztywność i stabilność konstrukcji. Wysokość kominów stalowych oscyluje w granicach 40-80 m.

Remont i rozbiórka kominów stalowych przemysłowych

Kominy stalowe, w związku z agresywnym środowiskiem chemicznym czy wysokimi temperaturami odprowadzanych gazów, czy spalin, wymagają regularnych przeglądów i konserwacji. Działania takie gwarantują płynną pracę zakładów, które je wykorzystują. Przeprowadzanie regularnych inspekcji pozwala przeciwdziałać większym awariom, a co za tym idzie, kosztownym przestojom zakładu. W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonej oceny stanu technicznego obiektu, okaże się, że nakłady na ewentualne usuwanie usterek jest niewspółmierne do uzyskanych korzyści, konieczne jest zdemontowanie, czyli rozebranie komina. Niekiedy, kominy stalowe rozbiera się także w przypadku zmiany technologii wykorzystywanej w danym zakładzie lub gdy występują wady konstrukcyjne, materiałowe czy wykonawcze.

Metody demontażu kominów stalowych

Rozbiórka komina stalowego przesyłowego jest zabiegiem wymagającym doświadczenia i znajomości specyfiki tego typu obiektu. Na przestrzeni 20 lat działalności, nasza firma rozebrała ok 80 kominów stalowych, co pozwoliło nam na wypracowanie następujących metod ich demontażu:

  • metoda składania komina w całości z wykorzystaniem hydrauliki siłowej z dokładnością do 0.7m (w kierunku wyznaczonym przez Zleceniodawcę) przewidywany czas rozbiórki od 4 do 6 godz
  • metoda wspinaczkowa z wykorzystaniem palników acetylenowych- demontaż elementów płaszcza komina (lotem) – strefa zrzutu 10 m, przewidywany czas rozbiórki 10mb/ od 05 do 1 godz
  • metoda rozbiórki z użyciem dźwigu — przewidywany czas rozbiórki – 1 dzień.
Ta strona korzysta z plików cookie i prosi o podanie danych osobowych, aby poprawić komfort przeglądania.
Call Now Button