ul. Grota-Roweckiego 100
52-232 Wrocław PL
poniedziałek - piątek
7:00 - 18:00
Masz pytania?
+48 693 237 213

Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument określa zasady postępowania z danymi osobowymi i innymi danymi Użytkowników w związku z prowadzeniem Serwisu www.wyburzenia.wroclaw.pl

 

Definicje

Terminy użyte w regulaminie oznaczają:

 1. Administrator – Rudolf Krokoszyński Michał Mydłowski Usługi Wysokościowe, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grota-Roweckiego 100, 52-232 Wrocław.
 2. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.wyburzenia.wroclaw.pl
 3. Strony – Administrator i Użytkownik.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, która poprzez podanie swoich danych osobowych w formularzu kontaktowym Serwisu zawiera umowę lub kontaktuje się z Administratorem w celu zawarcia umowy lub pozyskania informacji na temat oferowanych przez Administratora usług, w tym poprzez korzystanie z Formularza kontaktowego.
 5. Formularz kontaktowy – usługa umożliwiająca podanie przez Użytkownika danych osobowych Administratorowi, w celu kierowania po adresem Użytkownika za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, informacji handlowych na temat usług Administratora.

 

Ochrona danych osobowych

 

 1. Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) w odniesieniu do danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu.
 2. Użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych gromadzonych przez Administratora oraz do ich sprostowania. Użytkownik ma też prawo żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz przeniesienia danych do innego administratora na zasadach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Użytkownik uprawniony jest do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w każdym przypadku wystąpienia podejrzenia, że jego dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa.
 4. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik niezwłocznie informuje o tym fakcie Administratora wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres: kromyd@wyburzenia.wroclaw.pl
 5. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane odbiorcom danych w rozumieniu RODO, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki ciąży na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Formularz kontaktowy

 

 1. Do korzystania z Formularza kontaktowego konieczne jest podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do korzystania z Formularza kontaktowego.
 2. Za pomocą Formularza kontaktowego Administrator gromadzi następujące dane osobowe Użytkownika:
 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 1. Administrator przetwarza dane osobowe gromadzone za pomocą formularza kontaktowego w celu marketingowym.
 2. Dane osobowe gromadzone za pomocą formularza zamówienia przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody. Jej udzielenie jest dobrowolne lecz konieczne do korzystania z Formularza kontaktowego oraz otrzymywania informacji handlowych. Użytkownik uprawniony jest również do wycofania udzielonej zgody w każdym czasie.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

 

 1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na najwyższej klasy sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 

Kontakt

 

 1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji na temat sposobu, w jaki Administrator przetwarza lub zamierza przetwarzać jego dane osobowe.
 2. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: kromyd@wyburzenia.wroclaw.pl

 

 

 

Szybka i darmowa wycena rozbiórki komina.

Ta strona korzysta z plików cookie i prosi o podanie danych osobowych, aby poprawić komfort przeglądania.
Call Now Button