ul. Grota-Roweckiego 100
52-232 Wrocław PL
poniedziałek - piątek
7:00 - 18:00
Masz pytania?
+48 693 237 213

Kominy żelbetowe

Kominy żelbetowe to obiekty, których trzon wykonany został ze zbrojonego betonu. Zasadniczo, można je podzielić na trzy rodzaje: kominy monolityczne o kształcie zbieżnym (stożkowym), kominy monolityczne o kształcie cylindrycznym oraz kominy wykonywane z prefabrykowanych elementów betonowych.

Podstawową funkcją komina, z tzw. żelbetu, jest odprowadzenie gazów spalinowych oraz sadzy do wyższych warstw atmosfery, a więc na znaczną wysokość. Ma to na celu zapobiegać zanieczyszczeniu powietrza w okolicach kominów, które dość często znajdują się w bliskości terenów zabudowanych. Wysokość tego typu obiektów jest uzależniona od tego, w jakim otoczeniu się one znajdują. Dla kominów posadowionych w osiedlach miejskich powinny one stanowić 2,5-3-krotność okolicznych budynków mieszkalnych. W przypadku zakładów tj. elektrownie czy huty, znajdujących się na terenach niezabudowanych, lecz w okolicach miast, które emitują większe ilości spalin i gazów, jest to przeważnie próg ok. 70-90 m. Wysokość komina jest także związana z koniecznością wytworzenia tzw. ciągu, czyli zapewnienia dostatecznej szybkości przepływu powietrza. Zapewnienie ciągu jest niezbędne dla uzyskania optymalnych warunków dla spalania na ruszcie paleniska.

Remonty kominów żelbetowych

Głównym obszarem usług świadczonych przez naszą firmę, są prace związane z zewnętrznymi warstwami trzonu komina. Trzon komina jest elementem nośnym obiektu, służącym do przekazywania obciążeń konstrukcji na fundament komina, a także stanowi osłonę dla przewodów kominowych odprowadzających spaliny. Wnętrzem trzonu komina jest wykładzina, chroniąca konstrukcję przed czynnikami atmosferycznymi, ale także chemicznymi, odprowadzanymi przez komin. Zewnętrzna powłoka zabezpiecza obiekt przed oddziaływaniem np. wiatru, deszczu itp., w związku z czym, płaszcz komina często narażony jest na ubytki i erozję.

Kominy żelbetowe, podobnie jak każda tego typu konstrukcja, dla prawidłowego, efektywnego, nieprzerwanego i bezpiecznego działania, wymagają cyklicznych ekspertyz i przeglądów. Na podstawie zgromadzonych w ten sposób danych, wykonywane są niezbędne remonty i prace naprawcze.

Rozbiórki kominów żelbetowych

Kominy żelbetowe, choć są konstrukcjami stosunkowo trwałymi, wymagają w przypadku znacznych zniszczeń, intensywnych i kosztownych prac remontowych czy modernizacyjnych. W związku z tym wiele firm decyduje się na wyburzenie komina i zastąpienie go bardziej ekonomicznymi i efektywniejszymi rozwiązaniami.

Rozbiórka komina żelbetowego, wykonywana metodami tradycyjnymi jest jednak czasochłonna a przez to kosztowna. Nasza firma, dążąc do ograniczenia kosztów rozbiórki kominów żelbetowych poprzez skrócenie czasu ich trwania, a także ilości zaangażowanego sprzętu i ludzi, wypracowała następujące metody:

  • metoda składania komina żelbetowego w całości z wykorzystaniem hydrauliki siłowej, z dokładnością do 0.7m, w kierunku wyznaczonym przez Zleceniodawcę. Przewidywany czas rozbiórki komina – to od 2 do 4 dni (w zależności od gabarytów)
    metoda wspinaczkowa, polegająca na odcinaniu pełnych elementów płaszcza komina w elementach ok. 10mb. Metoda ta pozwala przeprowadzić wyburzenie obiektu, w zależności od jego wysokości, w ciągu 6-10 dni roboczych.
Ta strona korzysta z plików cookie i prosi o podanie danych osobowych, aby poprawić komfort przeglądania.
Call Now Button